JU “Centar za kulturu općine Travnik” je organizovala 3. pozorišni/art festival za djecu “Ogledalo svijeta u očima djeteta” koji se održao u periodu od  16. do 20.11.2021. godine, te je svjesno pozicioniran da promoviše dva važna međunarodna datuma, “Svjetski dan    djeteta” i “Međunarodni dan tolerancije”.

Napomenimo, jedini festival za djecu i mlade ovog sadržaja na području općineTravnik, pokrenut od strane Centra za kulturu Travnik koji ima za cilj da podigne svijesti o teatarskoj umjetnosti među djecom, te otvori prostor za kreativne-art radionice i druge edukativne programske sadržaje.

Svi program su edukativni, te obuhvataju područja zdrave komunikacije, njegovanje lijepih ljudskih vrijednosti, razvijanje kreativnog mišljenja i stvaralaštva kod djece i podržani su od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i  sporta SBK/KSB, te Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo.

Djeca i mladi su u 5 dana trajanja festival imala priliku pogledati pozorišne predstave, biti dio umjetničkih radionica, posjetiti izložbe dječijih radova, poslušati bajke, te uživati u sveukupno 13 različitih programa. Programi su realizovani u saradnji sa: Bosansko narodno pozorište Zenica, Pozorište Travnik, PS “Maya” Travnik, Dramski studio Centra za kulturu, “Nek Art” škola slikanja Travnik, Zulejha Kečo – ballerina Narodnog pozorišta Sarajevo, Edu.Kul.Centar platformom i osnovnim školama sa područja općine Travnik.

Svi sadržaji festival za djecu i mlade bili su besplatni.