Projekat Centra za kulturu, koji je nakon pozitivnog odjeka zimskih umjetničkih radionica, kreiran i ljeti, uz promijenjen sadržaj i fokus ovaj put. Kreativni ljetni raspust, de facto, fokusiran je na razvijanje kreativnog mišljenja i učenja kroz igru. Takav tip radionica donosi školarcima zanimljive i zabavne sadržaje kroz koje oni uče spoznavanje, tj. prepoznaju sebe i svoje emocije, odnosno navikavaju se na konstruktivno učenje zasnovano na interakciji i situacijama iz kojih nastoje pronaći dobra i pozitivna rješenja. Usmjerile su se na komunikaciju, liderstvo, razumijevanje međusobnih odnosa, toleranciju, književnost i aspekte lijepog izražavanja.
Kao i zimski kreativni raspust, tako i ljetni podržan je od strane Ministarstva, te su sve radionice za djecu besplatne.

Kreativni ljetni raspust 2022.

Kreativni ljetni raspust u 2022. godini realizovan je u periodu od 25.7. do 29.7.2022. godine. Centar za kulturu općine Travnik u okviru kulturne manifestacije „16. Travničke večeri“, organizovala je edukativne i kreativne radionice…

Kreativni ljetni raspust 2021.

Kreativni ljetni raspust u 2021. godini realizovan je u periodu od 12.7. do 16.7.2021. godine, te je održan u sklopu manifestacije "15. Travničkih večeri". Mališani su imali priliku družiti se, igrati, učiti, spoznavati, maštati, kreirati,…

Kreativni ljetni raspust 2020.

Kreativni ljetni raspust u 2020. godini realizovan je u periodu od 6.7. do 10.7.2020. godine, te je održan u sklopu kulturne manifestacije "14. Travničkih večeri". Školarci su imali priliku da uče kroz igru, razvijaju društvene kompetencije,…

Kreativni ljetni raspust 2019.

Kreativni ljetni raspust u 2019. godini održan je u periodu od 5.8. do 9.8.2019. godine. Rad sa djecom u toku ovog kreativnog ljetnog raspusta bio je posebno usmjeren na teme: prijateljstvo, tolerancija, te komunikacijske vještine. Tokom…