,

Kreativni raspust

Kreativni zimski raspust Projekat Centra za kulturu pomognut od strane Općine Travnik, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture, mladih i sporta SBK/KSB, namijenjen za djecu školskog uzrasta, u okviru kojeg je kreiran niz umjetničkih radionica…

DESET ZA PEDESET

(„10 za 50”) predstavlja simboličan naziv, tj. ideju koja je kreirana posredstvom događanja izazvanih pandemijom Corona virusa (COVID 19). Nakon promjena koje su nas iznenada zadesile, bili smo prinuđeni da se prilagodimo novonastaloj…