„Svečana dodjela nagrada Centra” kreirana je sa ciljem da se podsjetimo dijela kulturnih programa i sadržaja koji su obilježili protekle godine, te da se istaknu vlastiti programski sadržaji Centra, manifestacije i festivali poput: “Travničke večeri”, “Ogledalo svijeta u očima djeteta”, “10 za 50”, “Veseli snježni Travnik”, “Acoustic fest Travnik”, “Monofest-festival prvog lica” “Kreativni raspust” i dr.

Riječ je o programu Centra koji je postao tradicionalni događaj vrednujući kulturne programe i sadržaje koji su bili predstavljeni u JU „Centar za kulturu općine Travnik”. Namjera je i dati dodatni značaj umjetnicima, kulturnim radnicima, ali i podsjetiti što se sve događalo na kulturnoj sceni Travnika tokom jedne godine.

Kriteriji koji su vrednovani od strane stručnog žirija tokom odabira izvođača, umjetnika, odnosili su se na to:

– da je Program realizovan u organizaciji Centra za kulturu i/ili realiziran u prostorima Centra;
– da program ima uticaj i popularizaciju kod publike, te zadovoljstvo krajnjih korisnika;
– da je inovativan, kreativan, te posebno da ima umjetničku vrijednost.

Svečana dodjela nagrada Centra za kulturu za 2022. godinu

Svečana dodjela nagrada Centra za kulturu za 2022. godinu

  Dana 15.3.2023. godine u Centru za kulturu općine Travnik održana je 4. “Svečana dodjela nagrada Centra” za programe održane u 2022. godini. U tri kategorije, nominovani su: NAJBOLJI KNJIŽEVNI, LIKOVNI, ZABAVNI I EDUKATIVNI…
Svečana dodjela nagrada Centra za kulturu za 2020. godinu

Svečana dodjela nagrada Centra za kulturu za 2021. godinu

Dana 14.12.2022. godine, u Centru za kulturu općine Travnik održana je 3. Svečana dodjela nagrada Centra za 2021. godinu. U istoj godini Centar je ostvario 172 programska sadržaja, od čega je trećina vlastitih programa, što uključuje…

Svečana dodjela nagrada Centra za kulturu za 2020. godinu

U Centru za kulturu općine Travnik 21.9.2021. godine održana je 2. "Svečana dodjela nagrada Centra."   Specifična sama po sebi, godina 2020. donijela je mnoge izazove za sve sektore, pa tako i za kulturu. I ova godina protekla je u znaku…

Svečana dodjela nagrada Centra za kulturu za 2019. godinu

U sklopu aktivnosti Centra za kulturu “10 za 50” koja je bila kreirana za ograničen broj publike u toku trajanja borbe sa Corona virusom, dana 23.9.2020. godine u 20:00h u Centru za kulturu općine Travnik, održana je PRVA "Svečana dodjela…