Održana 2. Svečana dodjela nagrada Centra

U Centru za kulturu općine Travnik 21.9.2021. godine održana je 2. "Svečana dodjela nagrada Centra." Rukovođeni jasnom vizijom da postanemo istinski centar kulturnih zbivanja u gradu i šire, inicijator i aktivan sudionik kulturnog života…