Društvo 2017. godine pokreće vlastiti projekat pod nazivom „Kantonalna smotra folklora SBK/KSB“. Smotra je okupila ukupno 15 društava, pa su travničkoj publici, osim domaćina KUD-a „Borac“ Travnik, svoje igre predstavila društva iz Kiseljaka, Jajca, Busovače, Kruščice, Fojnice, Guče Gore, Donjeg Vakufa, Viteza, Turbeta, Višnjeva, Karaule i Novog Travnika.

U saradnji sa Centrom za kulturu općine Travnik, smotra se realizuje i u sklopu kulturne manifestacije „Travničke večeri“.

Slične smotre, sa dužom ili kraćom tradicijom, u svojim mjesnim zajednicama organizuju i ostala kulturno-umjetnička društva na području općine Travnik: KUD „Karaula“, IFD „Guča Gora“, KUD „Mladost“, KUD „Turbe“ i dr.