Kreativni ljetni raspust u 2019. godini održan je u periodu od 5.8. do 9.8.2019. godine.

Rad sa djecom u toku ovog kreativnog ljetnog raspusta bio je posebno usmjeren na teme: prijateljstvo, tolerancija, te komunikacijske vještine. Tokom pet dana trajanja radionica koristile su se razne tehnike funkcionalnog učenja kroz igu, a sve u cilju kvalitetnog korištenja vremena. Djeca su posebno uživala u igrama pamćenja kroz kreativne asocijacije.

Također, u skladu sa njihovim uzrastom dosta se radilo na razgovoru o emocijama i njihovim osjećanjima. Predstavljene su asocijacije, razne igre u kojima su tražili solucije i time nastojali sami doći određenih rješenja. Posljednji dani projekta provedeni su u zabavnim sadržajima kako književne radionice, tako i radionice timskog rada i liderstva.

U konačnici, nastojalo se sve naučeno vještine, maniri, životne spozaje i emocije o kojima je razgovarano, sprovesti u praksu. Djeca su o svemu vodila dnevnik, te su zapisivali svoje spoznaje i osjećanja.

Na kraju, djeci su podijeljeni certifikati o učešću.