Kreativni zimski raspust u 2020. godini realizovan je u periodu od 13.1. do 17.1.2020. godine.

Bio je usmjeren na kombinaciju kreativno-edukativnih radionica koje su bile bazirane na istraživanje njih samih i odnosa koje imaju sa porodicom i prijateljima. Pripremljen je set igara za djecu kroz koje se nastojalo izraziti neke osobine, posebnosti, navike, sklonosti, hobije kod djece, te usvojiti pojam identiteta. Kroz temu kominikacije, radili su zanimljivu igru “pozdravljanje” u okviru koje su svi dobili po jedan zadatak, odnosno jedan način pozdravljanja sa prijateljima, poznanicima, rodbinom. Na kraju su učili za koje države su karakteristični određeni načini pozdravljanja (zagrliti osobu i poljubiti četiri puta, rukovati se sa osobom blagim stiskom I sl.).

Posebno zanimljivo u kreativnim igricama jeste „barometar“ njihovih stavova, ideja, sličnosti, različitosti, te su kroz igre „SLAŽEM SE/NE SLAŽEM SE“ i „KO IMA/VOLI…“ poticali jedni druge na razmišljanje o vlastitoj vrijednosti i vrijednosti ljudi koji ih okružuju, razgovarali zašto se s nekom tvrdnjom slažu, odnosno ne slažu, objašnjavajući na način kako to samo djeca znaju- krajnje iskreno i simpatično.

Također, sa djecom su se kroz igre plesa, muzike, matematičkih trikova, slikarskih pikanterija, recitacija, glume, a najviše ljubavi, nastojali otkriti njihovi talenti, te im dati prostor za kreativni izražaj.

Na kraju, djeci su dodjeljeni certifikati o učešću.