Posts

Svečana dodjela nagrada Centra za kulturu za 2020. godinu

Svečana dodjela nagrada Centra za kulturu za 2021. godinu

Dana 14.12.2022. godine, u Centru za kulturu općine Travnik održana je 3. Svečana dodjela nagrada Centra za 2021. godinu. U istoj godini Centar je ostvario 172 programska sadržaja, od čega je trećina vlastitih programa, što uključuje…