,

Kreativni raspust

Kreativni zimski raspust Projekat Centra za kulturu pomognut od strane Općine Travnik, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture, mladih i sporta SBK/KSB, namijenjen za djecu školskog uzrasta, u okviru kojeg je kreiran niz umjetničkih radionica…