EDU.KUL.CENTAR NAJAVLJUJE: KURS ZNAKOVNOG JEZIKA

JU "Centar za kulturu općine Travnik" zajedno sa Savezom općinskih udruženja gluhih i nagluhih ZDK organizuje KURS ZNAKOVNOG JEZIKA u Travniku. Prijave je moguće vršiti svaki radni dan od 8-16h na broj tel. 030 511 907 ili na oficijelnu…