Godine 2019., JU Centar za kulturu općine Travnik je po prvi put uzašla sa idejom festivala za djecu na „Međunarodni dan djeteta“. Programska orijentacija i ciljevi Centra jasno su zacrtani I odnose se, između ostalog, i na stalno unaprjeđenje tehničkih kapaciteta ustanove, kreiranje vlastitih programa I edukaciju publike. Stoga, upravo ovakav jedan festival ima intenciju da se posveti djeci predškolskog I školskog uzrasta.
Ne sasvim slučajno kreiran je u periodu mjeseca novembra/studenog i strateški pozicioniran da da počinje 16.11., na “Svjetski dan tolerancije”, a završava 20.11.,na “Međunarodni dan djeteta”, odnosno na Noć teatra.
Edukacija djece je jako važna, u bilo kojem segmentu, a ako govorimo o kulturi, onda su festivali najbolji način edukacije djece, okupljanja djece, uvođenja u kulturu i spoznaje šta je u principu pozorište. Smatramo da upravo iz malih centara i kreće kultura. Naša namjera je da edukujemo, obrazujemo i što je jako bitno, da odgojimo novu publiku, te damo djeci prostor za kreativni izražaj i stvaralaštvo.
Ideju i realizaciju je podržalo Minstarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB.

5. POZORIŠNI/ART FESTIVAL ZA DJECU „OGLEDALO SVIJETA U OČIMA DJETETA“ 2023.

Javna ustanova „Centar za kulturu općine Travnik“ je u periodu od 13.11. do 20.11.2023. godine organizovala 5. po redu festival „Ogledalo svijeta u očima djeteta“. Prekrasne brojke su pratile ovaj jubilarni festival: 8 dana, 8 predstava,…

4. POZORIŠNI/ART FESTIVAL ZA DJECU „OGLEDALO SVIJETA U OČIMA DJETETA“ 2022

Javna ustanova„Centar za kulturu općine Travnik“ je u periodu od 16.11. do 20.11.2022. godine organizovala 4. po redu festival „Ogledalo svijeta u očima djeteta“. Radi se o pozorišnom-art festivalu za djecu koji ima za cilj podizanje…

3. POZORIŠNI/ART FESTIVAL ZA DJECU „OGLEDALO SVIJETA U OČIMA DJETETA“ 2021

JU “Centar za kulturu općine Travnik” je organizovala 3. pozorišni/art festival za djecu "Ogledalo svijeta u očima djeteta" koji se održao u periodu od  16. do 20.11.2021. godine, te je svjesno pozicioniran da promoviše dva važna…

2. POZORIŠNI/ART FESTIVAL ZA DJECU „OGLEDALO SVIJETA U OČIMA DJETETA“ 2020

U organizaciji JU "Centar za kulturu općine Travnik" od 16. do 20. novembra 2020. godine,  održan je 2. Pozorišni/art festival za djecu "Ogledalo svijeta u očima djeteta". Iako u specifičnim uslovima, kada je svijet zadesila…

1. POZORIŠNI/ART FESTIVAL “OGLEDALO SVIJETA U OČIMA DJETETA” 2019

Centar je kreirao 1. Pozorišni/art festival za djecu u organizaciji pod nazivom: “Ogledalo svijeta u očima djeteta”  koji je trajao od 26.11. do 29.11.2019. godine. Ukupno 12 programskih sadržaja u 4 dana uključivali  supozorišne…