JU “Centar za kulturu općine Travnik” je sklopila Sporazume o partnerstvu sa slijedećim ustanovama i udruženjima:

 1. JU Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo;
 2. JU Kulturni centar Bihać;
 3. JU Bosanski kulturni centar Živinice;
 4. JU Centar za kulturu Mostar;
 5. JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf;
 6. JU Kulturno sportski centar Bugojno;
 7. Ustanova Narodni univerzitet Konjic;
 8. JU Centar za kulturu Goražde;
 9. Kulturni Centar Šabac;
 10. Udruga “PORPORELA” Dubrovnik;
 11. Glazbena škola Makarska;
 12. Lutkarsko društvo “ZLATOUSTI” Makarska;
 13. Udruženje građana Muzičko društvo Travnik;
 14. Udruženje građana “Novi dan” Travnik;
 15. Sveučilište/Univerzitet Vitez, Travnik;
 16. JU Gradska biblioteka Travnik;
 17. PS „MAYA“- Educational Center
 18. Centar za Edukaciju mladih, CEM
 19. Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Općinsko društvo Travnik