Edu.Kul.Centar

Edu.Kul.Centar je edukativna platforma J.U. „Centar za kulturu općine Travnik“, zamišljen kao sadržaj koji bi se bavio, kako deskriptivnim, tako i eksplicitnim aspektima kulture. Dugoročno, to znači baviti se ponašanjem i rezultatima…