Edu.Kul.Centar je edukativna platforma J.U. „Centar za kulturu općine Travnik“, zamišljen kao sadržaj koji bi se bavio, kako deskriptivnim, tako i eksplicitnim aspektima kulture. Dugoročno, to znači baviti se ponašanjem i rezultatima ponašanja, socijalnom i materijalnom kulturom, dok bi u ovom apstraktnom dijelu, akcenat bio na stavovima, vrijednostima, normama i ponašanju.

Edu.Kul.Centar platforma je usmjerena na:

davanje informativnog prostora segmentima kulture,

edukaciju djece, mladih i odraslih na polju kulture i određenih segmenata umjetnosti,

kulturni bonton,

podizanje svijesti o važnosti bavljenja kulturom i njenim efektima na dugoročne ishode,

osiguravanje dodatnog prostora za rad Edu.Kul.Centra,

usvajanje novih znanja, vještina i alata kroz edukativno-zabavne radionice,

publikovanje vodiča, brošura, kratkih filmova o vrijednostima kulturnog stvaralaštva, baštine i kulture u njenom širem aspektu,

zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa,

podizanje imidža Centra za kulturu općine Travnik,

prepoznavanje Centra za kulturu kao kulturnog inkubatora.

Do sada, Centar za kulturu je kroz platformu Edu.Kul.Centar realizovao mnogobrojne radionice, predavanja i druge sadržaje od kojih izdvajamo: „Govorne igre sa logopedom“, „Industrija javnih uloga“ – Zijah Sokolović, „Cyber Security“, „Čitamo i radujemo se“, „Na putu ljubavi i pjesme“, „Pričam ti priču“, te publikovanje „Edu.Kul.Informatora“ , kao i kontinuirane objave edukativnog i informativnog sadržaja na FB i Instagram stranicama Centra za kulturu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply