(„10 za 50”) predstavlja simboličan naziv, tj. ideju koja je kreirana posredstvom događanja izazvanih pandemijom Corona virusa (COVID 19).

Nakon promjena koje su nas iznenada zadesile, bili smo prinuđeni da se prilagodimo novonastaloj situaciji.

Imajuću u vidu prostorne kapacite, a poštujući naredbe Kriznog šaba u vezi sa epidemiološkim mjerama, došli smo na ideju projekta „10 za 50“. U stvari, radi se o sistemskom odabiru 10 programskih sadržaja umjetnika širom Bosne i Herecegovine koji bi izvodili programe za 50 ljudi u publici.

Prvenstveno, želja nam je je da kroz ovaj projekat pružimo našoj publici kvalitetan i raznovrstan sadržaj kulturnih sadržaja umjetnika iz Bosne i Hercegovine, promovišemo interese, programe i rad bosanskohercehovačkih umjetnika, kreiramo bolje prostorne i tehničke kapacitete za odvijanje kvalitetnih i profesionalnih programa.

Do sada su realizovani muzički koncerti, izložbe slika, pozorišne predstave, plesni koncerti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply