Kreativni zimski raspust u 2023. godini realizovan je u periodu od 16.1. do 19.1.2023. godine.

Bio je usmjeren na “Funkcionalno učenje kroz igru”, te se posebno bazirao na igre pamećenja, koncentracije. Važno je bilo da djeca razumiju da razlikujemo usmjeravanje i zadržavanje pažnje. Kako kod odraslih, tako i kod djece, pažnja i budnost utiču na njihovo opažanje svijeta, te ista svakako ovisi od dobi djeteta kao i nekim drugim specifičnim okolnostima.

Također, radionice su bile usmjerene verbalnu i neverbalnu komunikaciju, tj. vještine komuniciranja važne u dječijem uzrastu. Kroz igru, rađene su vježbe emocionalne inteligencije, razvijanja empatije i suosjećanja kod djece.

Djeca su uživala, smijala se, zapažala i učila iz primjera. Za razvijanje odnosa kod djece, igra je presudna u razvoju ovih funkcija. Pametnim igrama djeca se transformišu i razvijaju, a neverbalnom komunikacijom se razvija dječija kreativnost, neovisnost i komunikacijske vještine govora.

Kreiran je “zid želja”, koji se na kraju pretvorio u njihove potrebe. Razgovarano je o tome jer je dijalog taj koji djeci pomaže da “izvuku skrivene dijelove sebe.” Rađeno je na tehnikama “mape puta uma”, prilagođenoj njihovim godinama, koje su iznimno važne za razvijanje sinapsi, te razvijanje vještina jasnog definisanja ključnih pojmova. Naravno, nije zaboravljena ni kretnja, jer kretnja je život. Svaki dan kreiran je set vježbi koje pokreću tijelo, u kojima djeca drže budnost; provociraju kretnju, te uče se dosljednosti o fizičkoj aktivnosti. Također, škola slikanja „Nek Art“ pri JU Centar za kulturu općine Travnik održala je radionice slikarstva u kojoj su polaznici mogli da nauče određene tehnike i njihovu primjenu na platnu.

Djeci su po završetku uručeni certifikati o sudjelovanju.